Helsevesen

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet helsevesen. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

© Dag G. Nordsveen/Samfoto/NTB scanpix.
© Dag G. Nordsveen/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om abort, ambulansetjenester, apotek, folkehelse, funksjonshemmede, helseforetak, helsepersonell, hjelpemidler, kommunehelsetjeneste, legemidler, Norsk Pasientskadeerstatning, psykisk helsevern, rehabilitering, spesialisthelsetjenester, svangerskap, sykdommer, sykehjem, sykehus, tannhelse, turnustjeneste, ventelister m.m.

Saker og spørsmål fra Helsevesen