Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Eirin Sund, Jan Bøhler, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim om en mer aktiv boligpolitikk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 24. november 2016

Helge André Njåstad

Karin Andersen

leder

ordfører