Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 29. november 2016

Martin Kolberg

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører