Arbeidsliv

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet arbeidsliv. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Bjørn Frostad/Samfoto/NTB scanpix.
Foto: Bjørn Frostad/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), arbeidsinnvandring, arbeidsledighet, arbeidsmarkedstiltak, arbeidsmiljø, arbeidstid, arbeidstillatelse, arbeidstakerorganisasjoner, Arbeidstilsynet, arbeidstvister, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, ILO-konvensjoner, Intensjonsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), lønn, lønnsoppgjør, seniorpolitikk, sosial dumping, sysselsetting, varslere, yrkesrettet attføring m.m.

Saker og spørsmål fra Arbeidsliv