Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Dette dokument

  • Innst. 147 L (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 147 L (2015–2016)
  • Dato: 15.12.2016
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 12
Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 15. desember 2016

Kari Kjønaas Kjos

leder og ordfører