Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Geir Pollestad, Trygve Slagsvold Vedum og Anne Tingelstad Wøien om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. desember 2016

Hans Olav Syversen

Siri A. Meling

leder

ordfører