Representantforslag om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur

Dokument 8:119 S (2015-2016), Innst. 149 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Geir Pollestad, Janne Sjelmo Nordås, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 14.12.2016 Innst. 149 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2016