Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster

Dette dokument

  • Innst. 168 S (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 157 LS (2015–2016)
  • Dato: 09.02.2017
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. februar 2017

Nikolai Astrup

Torill Eidsheim

leder

ordfører