Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om et åpent internett og mobiltermineringstakster

Prop. 157 LS (2015-2016), Innst. 168 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.02.2017 Innst. 168 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning om mobiltermineringstakster. Proposisjonen fikk to innstillinger; en Innst. S og en Innst. L, der lovendringene gjøres. Proposisjonen inneholder bestemmelse som gir departementet hjemmel til å innta i forskrift nettnøytralitetsregler som sikrer at Internett fortsetter å være åpen og ikke-diskriminerende for alle typer kommunikasjon og innholdsdistribusjon. Proposisjonen omhandler også blant annet videreutvikling av reglene om nasjonal gjesting, innføring av eCall (nødanrop fra kjøretøy) og oppdatering av begrepet radioutstyr. Stortinget vedtok å gi sitt samtykke.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2017