Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)

Dette dokument

  • Innst. 172 L (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 5 L (2016–2017)
  • Dato: 07.02.2017
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 13
Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 7. februar 2017

Arve Kambe

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører