Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)

Prop. 5 L (2016-2017), Innst. 172 L (2016-2017), Lovvedtak 54 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 07.02.2017Innst. 172 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.). Lovendringen skal bidra til å gjennomføre håndhevingsdirektivet (Råds- og parlamentsdirektiv 2014/67/EU om håndhevingen av direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere innenfor rammen av tjenesteytelser, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom Indre marked Informasjonssystem) i norsk rett. Lovforsalget ble vedtatt.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.02.2017

  Behandlet andre gang i Stortinget 21.02.2017