Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust, Eirin Sund, Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Bård Vegar Solhjell og Rasmus Hansson om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. februar 2017

Ola Elvestuen

Heikki Eidsvoll Holmås

leder

ordfører