Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning

Dette dokument

  • Innst. 182 S (2016–2017)
  • Kildedok: Dokument 8:5 S (2016–2017)
  • Dato: 14.02.2017
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 5
Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 14. februar 2017

Trond Giske

Kent Gudmundsen

leder

ordfører