Representantforslag om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning

Dokument 8:5 S (2016-2017), Innst. 182 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 182 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning for nyutdannede, Resultatet ble et enstemmig vedtak om nasjonale rammer for en veiledningsordning som omfatter alle nytilsatte lærere og som gir rom for lokal tilpasning. Det ble videre fattet et flertallsvedtak om å be regjeringen i samarbeid med utdanningssektoren vurdere og prøve ut alternative/supplerende opptaksordnigner til grunnskolelærerutdanningen, som f.eks. intervjubaserte opptak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.02.2017