Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 7. mars 2017

Hadia Tajik

Peter Christian Frølich

leder

ordfører