Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og Rasmus Hansson om nye mål for samfunnsutviklingen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 28. mars 2017

Hans Olav Syversen

Tore Hagebakken

leder

ordfører