Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 3. april 2017

Arve Kambe

Bente Stein Mathisen

leder

ordfører