Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Prop. 48 L (2016-2017), Innst. 246 L (2016-2017), Lovvedtak 75 (2016-2017), Lovanmerkning 3 (2016-2017)

Status: Stortinget har behandlet lovsaken for annen gang. En lovanmerkning er vedtatt. Avventer tredje gangs behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.04.2017 Innst. 246 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.04.2017