Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. mai 2017

Geir Pollestad

Pål Farstad

leder

ordfører