Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektssikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 1. juni 2017

Arve Kambe

Erlend Wiborg

leder

ordfører