Innhold

3. Komiteens behandling

Som ledd i komiteens behandling av lovproposisjonen ble det 3. mai 2017 avholdt høring i saken. Følgende deltok på høringen:

  • LO.

  • Fellesorganisasjonen (FO).

  • Jussbuss.