Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 8. juni 2017

Nikolai Astrup

leder og ordfører