Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 13. juni 2017

Svein Harberg

Kårstein Eidem Løvaas

leder

ordfører