Representantforslag om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig

Dokument 8:123 S (2016-2017), Innst. 477 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Line Henriette Holten Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 13.06.2017 Innst. 477 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig. Alle syv forslagene ble vedtatt, samt et løst forslag. Blant de vedtatte forslagene er: «Stortinget ber regjeringen utrede en omlegging av forsikringsordningene i bolighandelen, der hovedprinsippet er at den som skal ha fordel av utbetalingen (boligkjøper), også er den som velger forsikringsselskap, forsikringens dekningsområder og vilkår ut over minimumsvilkår.» «Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.» «Stortinget ber regjeringen vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.»

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2017