Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 16. juni 2017

Martin Kolberg

leder og ordfører