Innhold

2. Komiteens behandling

Komiteen mottok 8. juni 2017 brev fra Stortingets presidentskap med kommentarer til Riksrevisjonens rapport. Komiteen oversendte presidentskapets brev til Riksrevisjonen for kommentarer og fikk svar 8. juni 2017.

Korrespondansen følger vedlagt i kopi.