Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Dette dokument

 • Innst. 21 S (2017–2018)
 • Kildedok:
 • Utgiver: valgkomiteen
 • Sidetall: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling skal det velges 5 medlemmer med samme antall varamedlemmer. Valget foretas av Stortinget i første år i stortingsperioden og gjelder for hele perioden.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 1. Eirik Sivertsen

 2. Marianne Marthinsen

 3. Trond Helleland

 4. Christian Tybring-Gjedde

 5. Liv Signe Navarsete

Varamedlemmer:

 1. Nils Kristen Sandtrøen

 2. Hårek Elvenes

 3. Lene Westgaard-Halle

 4. Erlend Wiborg

 5. Kari Elisabeth Kaski

Oslo, i valgkomiteen, den 20. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder