Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 27. februar 2018

Geir Pollestad

Nils Kristen Sandtrøen

leder

ordfører