Innstilling fra justiskomiteen om Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 27. februar 2018

Lene Vågslid

Liv Gustavsen

leder

ordfører