Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene samt 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 24. april 2018

Erlend Wiborg

Margret Hagerup

leder

ordfører