Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og representantforslag 16 S (2017–2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. april 2018

Ketil Kjenseth

Stefan Heggelund

leder

ordfører