Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

Dokument 8:16 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang