Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 15. mai 2018

Olaug V. Bollestad

Tuva Moflag

leder

ordfører