Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 31. mai 2018

Ketil Kjenseth

Hege Haukeland Liadal

leder

ordfører