Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Prop. 80 S (2017-2018), Innst. 368 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 368 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens proposisjon med forslag til utbygging og drift av Johan Castberg-feltet, samt status for olje- og gassvirksomheten. Utbyggingen av Castbergfeltet ble vedtatt. - Det ble videre vedtatt at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan delta i utbygging og drift av Johan Castberg-feltet. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark. Det ble også vedtatt at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og med sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea Oil Infrastructure gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018