Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken og Karin Andersen om å sikre virksomhetsoverdragelse for de ansatte i jernbanen

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 5. juni 2018

Helge Orten

Jon Gunnes

leder

Ordfører