Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2019 – lovsaker

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 5. desember 2018

Henrik Asheim

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører