Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Dette dokument

  • Innst. 19 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 4. oktober 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

leder