Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 20. november 2018

Dag Terje Andersen

Nils T. Bjørke

leiar

ordførar