Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om et femårig nasjonalt biblioteksløft

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 20. november 2018

Kristin Ørmen Johnsen

Marianne Haukland

leder

ordfører