Representantforslag om et femårig nasjonalt biblioteksløft

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.11.2018 Innst. 64 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra SV om et femårig nasjonalt biblioteksløft. Flertallet, H,. FrP, V og KrF støtter ikke forslaget, begrunnet med Kulturdepartementets arbeid med en ny bibliotekstrategi for 2020-2023 som vil løfte flere av de temaene det pekes på i forslaget. Dessuten mener flertallet at innholdet i Bokåret 2019 vil sikre fortsatt høy aktivitet i bibliotekene i påvente av den nye strategien, og flertallet støtter heller ikke en øremerking av kommunale midler til bibliotek.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2018