Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om mennesker fremfor markeder i barnevernet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 30. november 2018

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordfører