Representantforslag om mennesker fremfor markeder i barnevernet

Dokument 8:12 S (2018-2019), Innst. 87 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 30.11.2018 Innst. 87 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Mot regjeringspartienes stemmer vedtok Stortinget et løst forslag fra SV om å be regjeringen se på bruken av enkeltkjøp av institusjonsplass i barnevernet, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis innen utgangen av 2019 med forslag til tiltak for å redusere denne praksisen. Representantforslaget fra SV ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2018