Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2018

Torgeir Knag Fylkesnes

fung. leiar og ordførar