Landbruk

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet landbruk. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: Ove Bergersen/NN/Samfoto/NTB scanpix.
Foto: Ove Bergersen/NN/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om boplikt, husdyrbruk, jordbruk, jordbruksavtalen, jordbruksoppgjøret, jordloven, jordvern, konsesjonsloven, kulturlandskap, landbrukseiendommer, Mattilsynet, melkeproduksjon, odelsloven, reindrift, skogbruk, Statens landbruksforvaltning, veterinærvesen, WTO, økologisk landbruk m.m.

Saker og spørsmål fra Landbruk