Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2018

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 11. desember 2018

Henrik Asheim

leder og ordfører