Ny saldering av statsbudsjettet 2018

Prop. 33 S (2018-2019), Innst. 120 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2018 Innst. 120 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet ny saldering av statsbudsjettet 2018. Dette er den siste behandlingen av statsbudsjettet for 2018. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag uten endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2018