Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen og Steinar Ness om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 19. februar 2019

Helge Orten

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører