Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Leif Audun Sande og Lise Christoffersen om forbedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. mars 2019

Erlend Wiborg

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører