Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 27. mars 2019

Anniken Huitfeldt

Knut Arild Hareide

leder

ordfører